ค่าปรับ
ค่าปรับในระบบ RentProg

โมดูลค่าปรับช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อมูลเกี่ยวกับค่าปรับ คุณสามารถควบคุมการชำระค่าปรับที่ลูกค้าได้รับและส่งการแจ้งเตือนได้โดยตรงจากระบบ