Ceny

Taryfa Bezpłatny Początek Standard Środek Pro Ekspert
Cena za 1 pojazd * 0
1.5 €
miesiąc
1.4 €
miesiąc
1.3 €
miesiąc
1.2 €
miesiąc
Ilość pojazdów 0-15 1-50 51-100 101-200 201-400 400+
Ilość oddziałów 1
Ilość użytkowników 1
Cechy
Zarządzanie rezerwacjami
Kalendarz rezerwacji
Generowanie dokumentów
Analityka -
Zaplanuj dzień -
Praca -
Przepływ środków -
Harmonogram personelu -
Sklep -
Wzmacniacz -
Eksport do Excela -
Podpis elektroniczny dokumentów PDF -
Integracje
Powiadomienia e-mailowe
Powiadomienia telegramowe
Formularz rezerwacji na stronie internetowej -
WhatsApp - 0.25 € / dzień 0.25 € / dzień 0.25 € / dzień 0.25 € / dzień 0.25 € / dzień
Monitorowanie kar -
Latarnie -
API -
Wsparcie
Pogląd E-mail, czat *** Regularny*** Regularny*** Priorytet ** Priorytet ** Priorytet **
Trening, Zoom - 1 godzina 3 godziny 4 godziny 5 godzin 5 godzin
* Cena za 30 dni
** W godzinach pracy (od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 19:00 czasu UTC)
*** W godzinach pracy (od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 19:00 czasu UTC) przez pierwszy miesiąc po rejestracji, następnie e-mail, czat
Odpis z bilansu rozpoczyna się automatycznie w momencie dodania szesnastego samochodu. Ponadto płatność jest pobierana niezależnie od liczby samochodów, nawet jeśli jest ich mniej niż 16. Nie ma możliwości powrotu do taryfy Start. Płatność dokonywana jest w EURO; w przypadku płatności w innej walucie następuje przeliczenie. Płatność jest pobierana za wszystkie aktywowane samochody, łącznie z pierwszą piętnastką.
Po rejestracji pełna funkcjonalność dostępna jest w ciągu 7 dni, za wyjątkiem funkcji korzystających z usług podmiotów trzecich. Po 7 dniach dostępne są jedynie funkcje taryfy Start. Na prośbę działu wsparcia możesz przedłużyć okres testowy do jednego miesiąca.

Dodatkowe usługi

Cena
Przygotowanie wzoru umowy (lub innych dokumentów) w formacie DOCX (MS Word) 20
Przygotowanie wzoru umowy (lub innych dokumentów) w formacie PDF 30
Konfiguracja konfiguracji głównych ustawień i floty (Szybki start) **** 50
Szkolenie dodatkowe, 1 godz 20
Integracja formularza rezerwacji z Twoją stroną internetową 50
Integracja z Twoim oprogramowaniem księgowym z 300
Integracja z Twoją stroną internetową z 300
Rozwój strony internetowej z 500

Koszt usług zależy od złożoności i objętości pracy. Do oszacowania kosztu prac wymagana jest szczegółowa specyfikacja techniczna. Sprawdź szczegóły na czacie pomocy technicznej.

**** Przygotowanie do trzech wzorów umów, wypełnienie karty firmowej, dodanie samochodu (wstępnie wypełniony plik Excel za pomocą szablonu), dodanie klientów (wstępnie wypełniony plik Excel za pomocą szablonu), pomoc w tworzenie sezonów i cen, pomoc w dodawaniu partnerów (inwestorów).